MENU
O projekcie

Szkoła Trenerów i Konsultantów Fundraisingu to kurs trenerski organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Kurs rozpoczyna się 19 października i trwa do 11 grudnia 2020 r. Do Szkoły zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się prowadzenia szkoleń, doradztwa i konsultingu, a mają już doświadczenie w prowadzeniu kampanii fundraisingowych lub są absolwentami/uczestnikami kursów fundraisingowych.

W szkoleniu może wziąć udział 20 osób.

Szkolenie

Opis kursu

Celem kursu jest nabycie i wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji fundraisingowych oraz wykorzystania doświadczeń w prowadzeniu działalności jako fundraiser.

Terminy i miejsca:

19-21.10.2020
(poniedziałek – środa)
Kraków
29-30.10.2020
(czwartek – piątek)
online
5-6.11.2020
(czwartek – piątek)
online
12-13.11.2020
(czwartek – piątek)
online
20.11.2020
(piątek)
12. Konferencja Fundraisingu w Warszawie
23-24.11.2020
(poniedziałek – wtorek)
online
10-11.12.2020
(czwartek – piątek)
Kraków

Kurs obejmuje 80 h szkoleniowych (40h na sali oraz 40h online).

Program Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu

1. Fundraising:

 • Podstawy fundraisingu z ćwiczeniami z zawodowego kursu fundraiserów;
 • Sposoby wdrażania fundraisingu: pierwsze 100 dni, doradztwo dla początkującego fundraisera, doradztwo dla zarządu;
 • Tworzenie planów fundraisingowych;
 • Przykłady dobrych praktyk, inspiracje, pomysły realizacji.

2. Prowadzenie zajęć i konsultacje:

 • Uczenie się osób dorosłych;
 • Cele, metody i formy szkoleń;
 • Prowadzenie dyskusji, moderacja i facylitacja grupy;
 • Proces grupowy w szkoleniach, praca grupy na sali szkoleniowej;
 • Wprowadzenie do konsultingu – praca konsultanta, jej podstawowe formy, doświadczenia.

3. Samokształcenie i rozwój, wspólnota trenerów i doradców PSF:

 • Postawy i zachowania sprzyjające budowaniu relacji;
 • Osobowość fundraisera i trenera;
 • Wymagania etyczne i idee PSF;
 • Doświadczenia zespołu trenerskiego PSF oraz standardy szkoleń PSF.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj.

Rekrutacja

Co zapewniamy uczestnikom?

 • bezpłatny udział w szkoleniu
 • bezpłatne wyżywienie podczas sesji w Krakowie
 • udział w 12. Konferencji Fundraisingu w Warszawie
 • materiały szkoleniowe

Koszt uczestnictwa w Szkole Trenerów i Konsultantów Fundraisingu wynosi 3000 zł od osoby. Całość sfinansowana jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Bezpłatne uczestnictwo nie obejmuje kosztów noclegu podczas sesji w Krakowie. Nocleg można zorganizować we własnym zakresie lub skorzystać z oferty hotelu, w którym będzie miało miejsce szkolenie.

Zgłosić może się każdy, kto posiada już doświadczenie w działalności fundraisingowej lub jest w trakcie kursu fundraisingu i chciałby pracować jako trener i konsultant fundraisingu.

5 PAŹDZIERNIKA ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIERANIE ZGŁOSZEŃ.

Wiedza i umiejętności absolwentów

Absolwenci Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu:

 • posiadają podstawową wiedzę o fundraisingu,
 • znają przykłady wdrożenia działań fundraisingowych w organizacjach,
 • znają kilka modeli budowania skutecznych działań fundraisingowych w organizacji,
 • potrafią szukać i odpowiadać na pytania w ramach konsultacji fundraisingowych,
 • interesują się teorią organizacji i zarządzania nią, a szczególnie zasadami pozyskiwania funduszy oraz budowy stabilnego, zróżnicowanego systemu finansowania,
 • potrafią określić potrzeby szkoleniowe uczestników i tak dopasować proces szkolenia, aby uzyskać dobre rezultaty,
 • znają zasady procesu uczenia, rozumieją przejście od poznania do stosowania wiedzy i zdobywania oraz zawłaszczania/wykorzystywania doświadczeń,
 • rozumieją proces grupowy w uczeniu się oraz indywidualne style uczenia się osób dorosłych,
 • stosują zasady pracy z grupą na sali szkoleniowej,
 • rozumieją zróżnicowanie form pracy trenera i konsultanta.

Trenerzy
Robert Kawałko

Robert Kawałko

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca polskich kampanii dobroczynnych "Kilometry Dobra" i „Dobry Testament”.

Jerzy Mika

Jerzy Mika

Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Od ponad 30 lat związany z organizacjami trzeciego sektora. Szef Szkoleń, a następnie (do 2018 roku) Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Redaktor podręcznika "Fundraising - teoria i pratyka".

Sylwia Rybak

Sylwia Rybak

Certyfikowany trener, konsultant oraz coach. Specjalizuje się w tematyce związanej z dobrostanem psychicznym. Zajmuje się również zagadnieniami komunikacji i pracy zespołowej. Prowadzi warsztaty i projekty rozwojowe dla firm i klientów indywidualnych.

Wojciech Szymczak

Wojciech Szymczak

Trener, konsultant, coach, doradca. Członek Kadry Szkoły Trenerów oraz Szkoły Konsultantów MATRIK. Prowadzi autorskie programy z budowania poczucia własnej wartości, coachingu, przywództwa, pracy zespołowej, komunikacji w organizacji, kompetencji menedżerskich.