MENU

Sylwia Rybak

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC))  oraz coach (Ericksson College Certificate)

Od ponad 15 lat tworzy i prowadzi  projekty rozwojowe dla firm i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w tematyce związanej z odpornością psychiczną, rezyliencją i dobrostanem psychicznym. W tych obszarach prowadzi zarówno warsztaty jak i sesje indywidualne.  Dodatkowo specjalizuje się projektach szkoleniowo-doradczych z zakresu komunikacji i pracy zespołowej. W latach 2012 -2014 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, a w latach 2002 – 2016 trenerem w Szkole Trenerów MATRIK.  Od 2014 roku Business Development Partner brytyjskiej firmy consultingowej AQR International, zajmującej się m.in. rozwijaniem koncepcji odporności psychicznej. Licencjonowany użytkownik oraz Master Trainer narzędzi psychometrycznych MTQ48 (kwestionariusz diagnozujący odporność psychiczna) oraz ILM72 (kwestionariusz diagnozujący indywidualny styl przywództwa).

Warsztaty i sesje indywidualne prowadzi w języku polskim i angielskim.