MENU
Szczegółowy program Szkoły Trenerów i Konsultantów Fundraisingu

Spotkanie pierwsze (trzydniowe w Krakowie) – 19-21 października

Dzień 1: Czas na zapoznanie.

Merytorycznie:
Zasady i warunki uczenia się osób dorosłych. Doświadczalny cykl uczenia się oraz sposoby identyfikacji (motywacji) potrzeb uczestników szkoleń.

Wieczorem dla chętnych spotkanie integracyjne i rozmowy na temat fundraisingu.

Dzień 2: Trójkąt kompetencyjny. Formułowanie celów głównych i szczegółowych. Metody i formy szkoleniowe.
Metody ewaluacji i walidacji szkoleń.

Wieczorem dla chętnych spotkanie integracyjne i rozmowy o fundraisingu.

Dzień 3: Podstawy fundraisingu i znaczenie kształcenia.
Wyzwania dotyczące zmiany myślenia o fundraisingu, szczególnie w kontekście oczekiwań natychmiastowych pieniędzy oraz planowania długoterminowych działań.
Doświadczenie w kształceniu.

Lista pytań o fundraising będzie naszym podsumowaniem i przygotowaniem do następnego spotkania szkoleniowego.

Następnie pięć spotkań odbędzie się zdalnie przez Internet. Będą one dwudniowe i każde
dzienne szkolenie będzie zajmowało 4 godziny.

Spotkanie drugie (dwudniowe online) – 29-30 października

Dzień 1: Zagadnienia związane z fundraisingiem – odpowiedzi na pytania o fundraising. Metody działania fundraiserów w Polsce (przykłady). Kształcenie fundraiserów.

Dzień 2: Prowadzenie szkolenia – znaczenie procesu grupowego: jego uruchomienie, interwencje trenerskie.

Spotkanie trzecie (dwudniowe online) – 5-6 listopada

Dzień 1: Przygotowanie do szkolenia –  sposoby rozplanowania slajdów, przygotowanie do szkolenia na sali szkoleniowej oraz online. Sprawy teczniczne (kamerki, mikrofony, platformy, doświetlenie i inne).

Dzień 2: Zagadnienia związane z fundraisingiem – uczenie fundraisingu. 

Spotkanie czwarte (dwudniowe online) – 12-13 listopada

Dzień 1: Zagadnienia trenerskie. Przygotowanie się do prowadzenia szkoleń: higiena głosu, mowa ciała (nawet w wersji online). Nawiązywanie kontaktu z uczestnikami. Trudne sytuacje trenerskie i jak sobie z nimi radzić.

Dzień 2: Zagadnienia związane z fundraisingiem – prezentacje PSF i treści dominujące.

Spotkanie szóste (dwudniowe online) – 23-24 listopada

Dzień 1: Trener jako coach i konsultant. Nasza rola jako coacha dla uczestników. Mentoring w pracy trenera. Trener jako konsultant – z jakimi organizacjami mamy styczność i jak to możemy wykorzystać?

Dzień 2: Zagadnienia związane z fundraisingiem – planowanie szkoleń fundraisingowych.

Spotkanie siódme – 20 listopada

12. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu w Warszawie

Spotkanie ósme (dwudniowe na sali szkoleniowej w Krakowie) – 10-11 grudnia

Dzień 1: Moderacja i facylitacja w prowadzeniu szkoleń. Zasady prowadzenia dyskusji i spotkań. Ćwiczenia praktyczne.

Dzień 2: Trening umiejętności trenerskich – prowadzenie fragmentów szkoleń fundraisingowych przez uczestników, ćwiczenia sytuacyjne. Zakończenie kursu – informacja zwrotna oraz podsumowanie szkolenia.